Z oddali: śląska pieśń ludowa: w układzie na 4-głosowy chór męski...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Z oddali: śląska pieśń ludowa: w układzie na 4-głosowy chór męski a cappella Rund, Zdenko Karol (muzyka)
Konopnicka, Maria (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rund Zdenko Karol, Konopnicka Maria Obsada instrumentalna: W układzie na 4-głosowy chór męski a cappella.

Seria:

Biblioteka Chórów Świetlicowych, 5

Data wydania:

1949 (copyright)

Miejsce wydania:

Zabrze: Dom Muzyki Polskiej

Data druku:

listopad 1949

Miejsce druku:

Kraków: Zakłady Graficzne „Styl”

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 561

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 karty o wymiarach 25 na 18 cm. W nagłówku publikacji znajduje się dedykacja: Prof. Korzeniowskiemu na pamiątkę niewoli ofiaruję. Kompozycja stanowi opus 134.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.