Zgłoszenie do artykułu: Amorek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Amorek Rzepko, Władysław (muzyka, słowa)
Milkuszyc, Maria (słowa)
Brodziński, Kazimierz (słowa) Uzupełnienie: muzyka i słowa francuskie Władysław Rzepko ; słowa polskie Kazimierz Brodziński ; słowa włoskie Maria Milkuszyc Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Lira, 112

Rok wydania:

1897 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: J. Mękarski (litografia)

Znak wydawniczy:

G. 2057 W.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1967 : 118

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.