Polski hymn narodowy Jeszcze Polska nie zginęła: głos, fort[epian...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polski hymn narodowy Jeszcze Polska nie zginęła: głos, fort[epian], głos z fort[epianem] Tytuł oryginalny: Polski hymn narodowy Jeszcze Polska nie zginęła: głos, fort., głos z fort. Sikorski, Kazimierz Wincenty (harm.)
Wybicki, Józef (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Sikorski Kazimierz, Wybicki Józef Obsada instrumentalna: Na głos, fortepian, głos z fortepianem.

Data wydania:

1968

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

3, dodruk

Data druku:

kwiecień 1968

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc,] 1968 : 133

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 25 na 35 cm. Publikacja zawiera informacje: Układ zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.