Wybicki, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Wybicki, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wybicki, Józef

Data urodzenia:

27 września 1747

Miejsce urodzenia:

Będomin

Data śmierci:

10 marca 1822

Miejsce śmierci:

Manieczki

Informacje

Pisarz i działacz polityczny, uczestnik powstania kościuszkowskiego (1794 r.), oficer legionów Dąbrowskiego we Włoszech oraz ich współorganizator. Był redaktorem czasopisma „Dekada Legionów”[1]. Autor m.in. opery Kmiotek, utworów scenicznych Kulig, Zygmunt August, Polka, czyli oblężenie Trembowli[2]. Napisał słowa Jeszcze_Polska_nie_zginela_(sl_Wybicki_Jozef), który stał się hymnem Polski[3].

Bibliografia