Polskie hymny

Zgłoszenie do artykułu: Polskie hymny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polskie hymny Sołtysik, Włodzimierz (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Sołtysik Włodzimierz Uzupełnienie: przygotowanie do wydania Włodzimierz Sołtysik Obsada instrumentalna: Na chór mieszany, trzy głosy równe, głos z fortepianem.

Data wydania:

1996 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Triangiel

ISBN:

8385907548

Znak wydawniczy:

TKG*50

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1997 : 824/10b (92)

Infomacje

W publikacji znajdują się słowa łacińskie oraz polskie, także poza tekstem muzycznym. Przedmowa została opublikowana w języku polskim i angielskim. Druk muzyczny zawiera następujące pieśni:

Bogurodzica,

Gaude, Mater Polonia,

Jeszcze_Polska_nie_zginela_(sl_Wybicki_Jozef),

Boże, coś Polskę,

Rota.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.