Zgłoszenie do artykułu: Bogurodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bogurodzica

Informacje

Jest to najstarsza polska pieśń religijna, a zarazem najstarsza pieśń bojowa polskiego rycerstwa. Pochodzi prawdopodobnie z końca XIII w[2]. Była oficjalnym hymnem dynastii Jagiellonów, niewykluczone, że napisanym w r. 1386 z okazji koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski[11]. W Śpiewniku pieśni patriotycznej pojawia się stwierdzenie, iż utwór mógł powstać już w XII w[7]. Kunsztowna i oryginalna melodia tego utworu jest dziełem wybitnego kompozytora, niestety nieznanego choćby z imienia. Zdaniem historyków stanowi on także twórcę tekstu, ściśle zespolonego z melodią[2]. Fragmenty tekstu pieśni wywodzą się z liturgii bizantyjskiej[4], tekst muzyczny oparty jest na archaicznej intonacji gregoriańskiej i ludowej[3] (Hieronim Feicht zwrócił uwagę na zbieżność melodyczną Bogurodzicy z pieśnią truwera Jehana de Braine Par dessor l'ombre d'un bois, co ma szczególne znaczenie dla interpretacji naszej pieśni jako utworu rycerskiego[9]). W ciągu wieków zmieniała się nieco melodia i odbiegła od tej, którą zanotował w 1407 r. ks. Maciej z Grochowa, wikary w Kcyni[12].

W miarę rosnącej popularności pieśni tekst Bogurodzicy rozrastał się – liczba zwrotek w XV w. dochodziła do 27. W tym samym stuleciu Bogurodzica była już powszechnie znanym dziełem wśród polskiego rycerstwa. Stąd też Jan Długosz w Kronikach Sławnego Królestwa Polskiego nazywa ją „patrium carmen”, czyli pieśnią ojczystą[2]. Z tego właśnie okresu z pierwszych lat XV stulecia (1407 r.) pochodzi najstarszy zapis melodyczno-tekstowy tej dostojnej pieśni (por. 4 wersja tekstu) . Została zapisana w rękopisie przechowywanym w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, zawierającym średniowieczne kazania łacińskie na niedziele i święta[3]. Bogurodzica śpiewana była przez wojska polskie przed bitwami z Krzyżakami: pod Grunwaldem (1410 r.) i pod Dąbkami koło Nakła nad Notecią (1431 r.), przed bitwą z księciem litewskim Świdrygiełłą pod Wiłkomierzem (1435 r.), a także podczas koronacji królów i przy wydawaniu ważniejszych dekretów państwowych. Można ją więc określić jako ówczesny hymn narodowy. Ten skarb polskiej kultury jest hymnem ciągle żywym, rozbrzmiewa w kościołach i na koncertach dając świadectwo ciągłości naszej duchowej tradycji[2].

Znaczenie hymnu narodowego utraciła jednakże w drugiej połowie XVI w[4].

Bogurodzica zdobi jako hymn państwowy Kodeks Jana Łaskiego z roku 1506[11].

Przytoczone tu dwie pierwsze zwrotki stanowią starożytny zrąb pieśni, do której później (w w. XV i XVI) dodano dalsze; zwrotek tych, nie licząc odmian, jest 14.

O pieśni tej pisze prof. Łoś: Od niepamiętnych czasów śpiewa ją chórem duchowieństwo u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, w stolicy prymasów polskich i przez to samo już nabiera ona niezwykłego znaczenia, bo ten śpiew, uprawiany za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, przetrwał jej upadek i rozlegał się pod sklepieniami katedry gnieźnieńskiej w czasach najgorszego ucisku niemieckiego tak samo, jak za królów polskich, a i dziś, po wskrzeszeniu Polski, trwa niezmiennie dalej. „Bogurodzica” stała się przez to jakby symbolem żywotności i wieczności Polski.

Starodawna ta i szanowana pieśń szczególnie silnymi więzami jest związana z dziejami wojska polskiego, bo oto istnieje tradycja, iż przynajmniej od bitwy pod Grunwaldem rycerstwo polskie idąc do boju pieśń tę śpiewało, oddając przez to siebie i losy Polski pod obronę Bożej Rodzicielki; pieśń więc wtedy spełniała to zadanie, które dziś spełnia melodia hymnu narodowego.... Dlatego też w szeregach strzeleckich Bogurodzica powinna być otoczona szczególną czcią, jako wyraz łączności naszej z tradycjami najstarszych żołnierzy Rzeczypospolitej[5].

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

2. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 6, 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

3. 

Prosnak Jan, Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, s. 11–13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 13, 14, 196.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

5. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 43–45.
Publikacja zawiera tekst podany według prof. Jana Łosia (pisownia dzisiejsza) oraz melodie według prof. Adolfa Chybińskiego. W publikacji jest Kiryjelejzon zamiast Kyrie eleison.

6. 

Gralak Lech, Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, Radom, Księża Oratorianie, 1986, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. W publikacji jest Twego dzieła chrzciciela, Bożycze zamiast Twego dzieła Krzciciela, Bożyce.

7. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 6.

8. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Feicht Hieronim, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975, s. 85, 139.

10. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W publikacji jest Kyrieleison zamiast Kyrie eleison.

11. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 12, 13.

12. 

Bursa Stanisław, Bogurodzica: starożytna pieśń polska, Kraków, Krakowski Związek Okręgowy Towarzystwa Sztuki Ludowej, 1910
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie na chór mieszany z towarzyszeniem organów autorstwa Stanisława Bursy.

13. 

Chybiński Adolf, Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku, 1938, s. 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

14. 

Chybiński Adolf, Bogurodzica, Warszawa, Feliks Grąbczewski, 1938

15. 

Dziewanowska Ada, Pierce Andrea, Songs from the Krakowiak Polish Dancers’ Repertoire, s. 2.
Publikacje zawiera pierwszą zwrotkę pieśni. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

16. 

Bogurodzica : na głos i 2 puzony
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie muzyczne autorstwa Jana Ekiera.