Gaude, Mater Polonia

Zgłoszenie do artykułu: Gaude, Mater Polonia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gaude, Mater Polonia

Raduj się Polsko, Ojczyzno

Ciesz się, Matko Polsko

Autor słów:

Wincenty z Kielc

Boroń, Piotr[6]
Dokonał tłumaczenia oryginału z języka łacińskiego.

nieznany[8]

Autor muzyki:

Klonowski, Teofil Tomasz[1]
Jest to domniemany autor czterogłoskowego opracowania muzycznego.

Gorczycki, Grzegorz Gerwazy[1], [4]
Dokonał czterogłosowego opracowania muzycznego.

Wincenty z Kielc[8]

Data powstania:

Utwór pochodzi z XIII w.

Informacje

Gaude Mater Polonia jest hymnem z trzynastowiecznej łacińskiej historii rymowanej, której twórcą jest Wincenty z Kielc (ok. 1200 ok. 1261). Był on dominikaninem, kanonikiem krakowskim, a także pierwszym znanym z imienia kompozytorem polskim. Hymn ten jest jednym z najpiękniejszych śpiewów chorałowych późnego średniowiecza[3]. Najstarszy jego zapis pochodzący z 1372 r. znajduje się w Antyfonarzu kieleckim[5]. Geneza utworu: w 1079 r. poniósł śmierć męczeńską biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, który sprzeciwiał się królowi Bolesławowi Śmiałemu. Zbrodnia ta przyspieszyła klęskę jej sprawcy – króla. Utraciwszy tron, szukał schronienia na Węgrzech. Tymczasem kult Męczennika w okresie rozbicia dzielnicowego przybierał coraz większe rozmiary, potęgowany legendą o cudownym zrośnięciu się ciała, poćwiartowanego z woli króla. Taką odmianę losu wróżono i dla Polski[6]. Dlatego św. Stanisław został uznany, obok św. Wojciecha za głównego patrona Polski[8]. W procesie kanonizacyjnym – uwieńczonym Roku Pańskiego 1253 r. sukcesem w Asyżu – niepoślednią rolę odegrał Wincenty z Kielc – autor hymnu[6].

Melodia utworu nie jest dziełem Wincentego z Kielc, lecz została przez niego przejęta z trzynastowiecznego hymnu na cześć św. Dominika – Gaude Mater Ecclesia – wywodzącego się ze środowiska dominikanów włoskich.

Podniosły, pełen majestatu charakter tej pieśni sprawił, że już w okresie średniowiecza zyskała ona wielką popularność i była przez wieki śpiewana, aż po dzień dzisiejszy, w chwilach szczególnie uroczystych[3].

W oryginale pieśń ta zanotowana jest w jednogłosie, w czasach późniejszych opracowywano ją czterogłosowo w łatwej homofonicznej fakturze. W takiej postaci utwór zyskał dużą popularność wśród amatorskich zespołów śpiewaczych, zwłaszcza wśród chórów studenckich, które do dziś wykonują ją w uroczystych momentach roku akademickiego.

Autorstwo czterogłosowego opracowania Gaude Mater Polonia przypisywano błędnie przez długie lata G. G. Gorczyckiemu, wybitnemu kompozytorowi z przełomu XVII i XVIII w. W rzeczywistości pieśń tę opracował na cztery głosy Teofil Klonowski, autor zbioru pieśni chóralnych pt. Szczeble do nieba (Poznań 1867)[4].

Pieśń Gaude Mater Polonia na równi z Bogurodzicą pełnił w dawnych wiekach rolę hymnu narodowego. Autor tekstu nieznany. Hymn do dziś zachował swą żywotność. Jest często wykonywany w czasie uroczystości kościelno-narodowych. W ostatnich czasach wykonywany z okazji pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny: „Ciesz się, Matko Polsko, bo syna masz szlachetnego[8]...”

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 2.

2. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 22.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 8, 9.
Tekst jest tłumaczeniem wersji oryginalnej. Publikacja nie zawiera informacji na temat muzyki.

4. 

Prosnak Jan, Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. Śpiewnik prezentuje melodie utworu w układzie dwugłosowym.

5. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 15, 196.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Boroń, Piotr, s. 7.
Tekst jest tłumaczeniem wersji oryginalnej. Publikacja nie zawiera informacji na temat muzyki.

7. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 10, 11.