Ave Regina: canto solo, due violini, violino III e viola di basso...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ave Regina: canto solo, due violini, violino III e viola di basso ad placitum con basso continuo Szarzyński, Sylwester Stanisław (muzyka)
Szweykowski, Zygmunt Marian (redakcja)
Rutkowski, Bronisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szarzyński Sylwester Stanisław, Szweykowski Zygmunt Marian, Rutkowski Bronisław Uzupełnienie: muzyka Sylwester Stanisław Szarzyński ; przygotował do wydania Zygmunt Marian Szweykowski ; bas cyfrowany zrealizował Bronisław Rutkowski Obsada instrumentalna: Canto solo, due violini, violono III e viola di basso ad placitum con basso continuo.

Seria:

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, 25

Data wydania:

1964

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1964

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1964 : 171

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 14 stron o wymiarach 25 na 35 cm. Zawiera teksty równoległe w języku polskim i łacińskim. Przedmowa w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.