Ave Regina: canto solo, due violini, violino III e viola di basso...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Ave Regina: canto solo, due violini, violino III e viola di basso ad placitum con basso continuo Szarzyński, Sylwester Stanisław (muzyka)
Szweykowski, Zygmunt Marian (redakcja)
Rutkowski, Bronisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szarzyński Sylwester Stanisław, Szweykowski Zygmunt Marian, Rutkowski Bronisław Uzupełnienie: muzyka Sylwester Stanisław Szarzyński ; przygotował do wydania Zygmunt Marian Szweykowski ; bas cyfrowany zrealizował Bronisław Rutkowski Obsada instrumentalna: Canto solo, due violini, violono III e viola di basso ad placitum con basso continuo.

Seria:

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, 25

Rok wydania:

1964

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1964

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1964 : 171

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 14 stron o wymiarach 25 na 35 cm. Zawiera teksty równoległe w języku polskim i łacińskim. Przedmowa w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.