Piosenki leguna tułacza

Zgłoszenie do artykułu: Piosenki leguna tułacza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Piosenki leguna tułacza Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szul Bogusław

Rok wydania:

1919 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa; Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

Brak daty wydania śpiewnika. Skład główny – Księgarnia J. Czerneckiego. Zbiór został zadedykowany generałowi Józefowi Hallerowi – wodzowi-tułaczowi.

Bogusław Szul zebrał piosenki, które towarzyszyły legionistom każdego dnia walk i tułaczki. Starał się utrwalić tekst oraz melodię zasłyszanego dzieła. Gdy napotykał braki, to na własną odpowiedzialność je uzupełniał. Dokonywał także selekcji oraz opracowania utworów, jeśli były według niego gorszące lub obraźliwe. Prace nad śpiewnikiem rozpoczął w maju 1918 r. w Kijowie, gdzie ukrywał się po rozpadzie II. korpusu. Redagowanie zbioru kontynuował w trakcie swoich wędrówek przez Moskwę, Murman i Archangielsk. W drodze do Francji uzupełniał spis pieśni, a w samym Paryżu podjął decyzję o podziale tekstów według klasyfikacji przyjętej przez Władysława JeziorskiegoNowym Śpiewniku Polskim. Po powrocie do kraju Szul dodał do publikacji kilka najnowszych utworów, aby: „objąć wydawnictwem całość polskiej pieśni żołnierskiej z czasów obecnej wojny”.