Piosenki leguna tułacza

Zgłoszenie do artykułu: Piosenki leguna tułacza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosenki leguna tułacza Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szul Bogusław

Data wydania:

1919 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa; Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S27

Infomacje

Brak daty wydania śpiewnika. Skład główny – Księgarnia J. Czerneckiego. Zbiór został zadedykowany generałowi Józefowi Hallerowi – wodzowi-tułaczowi.

Bogusław Szul zebrał piosenki, które towarzyszyły legionistom każdego dnia walk i tułaczki. Starał się utrwalić tekst oraz melodię zasłyszanego dzieła. Gdy napotykał braki, to na własną odpowiedzialność je uzupełniał. Dokonywał także selekcji oraz opracowania utworów, jeśli były według niego gorszące lub obraźliwe. Prace nad śpiewnikiem rozpoczął w maju 1918 r. w Kijowie, gdzie ukrywał się po rozpadzie II korpusu. Redagowanie zbioru kontynuował w trakcie swoich wędrówek przez Moskwę, Murman i Archangielsk. W drodze do Francji uzupełniał spis pieśni, a w samym Paryżu podjął decyzję o podziale tekstów według klasyfikacji przyjętej przez Władysława JeziorskiegoNowym Śpiewniku Polskim. Po powrocie do kraju Szul dodał do publikacji kilka najnowszych utworów, aby: „objąć wydawnictwem całość polskiej pieśni żołnierskiej z czasów obecnej wojny”.

Dostęp