Ballada góralska: Jak Jasiek Mosiężny, nie mógł znaleźć szczęścia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ballada góralska: Jak Jasiek Mosiężny, nie mógł znaleźć szczęścia Wallek-Walewski, Bolesław (muzyka)
Przerwa-Tetmajer, Kazimierz (słowa)
Świerczek, Leon (przygotowanie do druku)
Pilecka, Ligia (redakcja)
Wojtanowicz, Kazimierz (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wallek Walewski Bolesław, Przerwa-Tetmajer Kazimierz Obsada instrumentalna: Na chór mieszany i skrzypce solo.

Seria:

Polska Literatura Chóralna, 267

Data wydania:

1971

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

październik 1971

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5 (druk)

Znak wydawniczy:

PWM 7189

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1971 : 227

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.