On nie powróci…: tango argentyńskie

Zgłoszenie do artykułu: On nie powróci…: tango argentyńskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

On nie powróci…: tango argentyńskie Wars, Henryk (muzyka)
Włast, Andrzej (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wars Henryk, Włast Andrzej Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Co Śpiewa Warszawa, 123

Data wydania:

1929 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Wydanie:

3

Miejsce druku:

Warszawa: J. Konarzewski (litografia); W. Kościesza (sztych)

Znak wydawniczy:

G. 6816 W.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” NWI/663

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1987 : 303/9 (122)

Infomacje

Na okładce widnieje informacja: Nowe tango argentyńskie wielki sukces z rewji „Warszawa w Kwiatach” z teatru „Morskie Oko”. Dodatkowo nad nagłówkiem umieszczono informacje: Piosenka śpiewana przez St. Nowicką, E. Bodo, Tadeusza Olszę, W. Rolanda, L. Sempolińskiego w „Morskim Oku”.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.