Przewodnik Iskier: muzyka jazzowa i rozrywkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przewodnik Iskier: muzyka jazzowa i rozrywkowa Waschko, Roman (autor)
Krukowski, Kazimierz (współpraca)
Zarębski, Andrzej (współpraca) Oznaczenie autora wg wydawcy: Waschko Roman, Krukowski Kazimierz, Zarębski Andrzej Uzupełnienie: Roman Waschko ; [część haseł oprac. przy współpracy Kazimierza Krukowskiego i Andrzeja Zarębskiego]

Data wydania:

1970

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Pierwszy powojenny leksykon jazzu i muzyki rozrywkowej, zawierający biogramy polskich wykonawców, także hasła rzeczowe odnoszące się do stylów muzycznych, standardów jazzowych, festiwali oraz historii światowego i polskiego jazzu.