Wielkie rendez-vous

Zgłoszenie do artykułu: Wielkie rendez-vous

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wielkie rendez-vous Węgrocki, Stanisław (muzyka)
Śliwiak, Tadeusz (słowa)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Węgrocki Stansisław, Śliwiak Tadeusz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Płynie obłok pogodny Zawadzki, Marian (muzyka)
Gaworski, Henryk (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zawadzki Marian, Gaworski Henryk Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Hej tam w dolinie: z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk Hadyna, Stanisław (muzyka)
Pyzik, Zdzisław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hadyna Stanisław, Pyzik Zdzisław Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Makowe wstążki: pieśń napisana na cześć V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów Wyróżniona na konkursie krajowym Szaliński, Antoni (muzyka)
Chotomska, Wanda (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szaliński Antoni, Chotomska Wanda Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Tańczmy na ulicach Rudziński, Witold (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rudziński Witold Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 19

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

lipiec 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1999

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1955 : 550

Infomacje

Publikacje oddano do druku 20 czerwca 1955 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.