Walc: op. 369

Zgłoszenie do artykułu: Walc: op. 369

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Walc: op. 369 Zeller, Karol (muzyka)
Czibulka, Alfons Wolfgang (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zeller Karol Uzupełnienie: napisał na fortepian Karol Zeller Obsada instrumentalna: Na fortepian. W zbiorze: Śpiewy i tańce z motywów operetki ,,Ptasznik” , 1

Data wydania:

1891 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Kraków: Julian Mękarski (litografia)

Znak wydawniczy:

G 1322 W

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 9651 III musicalia

Infomacje

Dokładna data cenzury – 20 marca 1891 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.