Tańcz i śpiewaj rock and roll: na głos z fortepianem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tańcz i śpiewaj rock and roll: na głos z fortepianem Żyliński, Romuald (muzyka)
Winkler, Kazimierz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Żyliński Romuald, Winkler Kazimierz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem lub akordeonem.

Seria:

Biblioteka Śpiewamy i Tańczymy

Data wydania:

1957 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

styczeń 1957

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5 (druk)

Znak wydawniczy:

PWM 2659

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” NWI/641

Biblioteka Jagiellońska 16437 III musicalia

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.