Żyliński, Romuald

Zgłoszenie do artykułu: Żyliński, Romuald

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żyliński, Romuald

Data urodzenia:

5 listopada 1923

Miejsce urodzenia:

Białystok

Data śmierci:

2013

Informacje

Kompozytor, pianista i aranżer. Studiował w Konserwatorium Litewskim w Wilnie w klasie fortepianu Stanisława Szpinalskiego oraz teorię muzyki u Witolda Rudzińskiego. Absolwent Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Prywatnie uczył się kompozycji u Tadeusza Szeligowskiego. W czasie studiów był kierownikiem muzycznym łódzkiego Teatru Ludowego. W 1952 r. przeniósł się do Szczecina, gdzie do 1955 r. pracował w redakcji muzycznej tamtejszej Rozgłośni Polskiego Radia i jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym. W 1955 r. zamieszkał w Warszawie i poświęcił się kompozycji.

Jest kompozytorem:

– komedii muzycznej Perły Lady Gallux (libr. Bolesław Żabko-Potopowicz);

– musicalu dla dzieci Tytus, Romek i Atomek według komiksu Henryka Chmielewskiego (współaut. Z. Maj, libr. A. Amarylis, Andrzej Bianusz);

– muzyki do bajki dla dzieci Czerwone pantofelki według Hansa Christiana Andersena (libr. Kazimierz Winkler, M. Niewiarowski);

– utworów fortepianowych Toccata f-mollPożegnanie;

– utworów na klarnet EtiudaWokaliza;

– utworów instrumentalnych i parafraz;

– czterech pieśni na chór mieszany i dwunastu pieśni ludowych na chór a cappella;

– piosenek m.in. dla Happy End, Ludmiły Jakubczak, Kwartetu Warszawskiego, Hanny Rek, Ludwika SempolińskiegoJaremy Stępowskiego[1].

Bibliografia