Pieśni dziecinne : na chór mieszany

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni dziecinne : na chór mieszany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

1. Sokół

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Poczerniało niebo poczerniało…

2. Żuczek

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Wyszedł żuczek na słoneczko…

3. Choina_w_lesie_(A_kto_te_choinke_)

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

A kto tę choinkę…

4. W lesie

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Zawitał nam dzionek…

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Cichy wieczór już zapada...

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Mój deszczyku mój kochany…

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Wicher wieje deszcz zacina…

Autorzy:

Noskowski Zygmunt (muz.)
Konopnicka Maria (sł.)

Incipit:

Dobranoc ci wiosko...

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.