Pieśń o chmielu

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń o chmielu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Pieśń o chmielu

Oj, chmielu, chmielu

Żebyś ty, chmilu

Żebyś ty, chmilu, na tyki nie laz

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Melodia:

ludowa z ziemi poznańskiej[5]

Informacje

Pieśń była sporadycznie przyswajana poza granicami etnograficznymi Polski. Niegdyś śpiewana przez szlachtę, ale wyszła z użycia – według Glogera – u karmazynów na Mazowszu oraz na Podlasiu z początkiem XIX w., u szaraczków natomiast w pierwszej połowie XX w. Pieśń o chmielu należy do utworów obrządkowych, wykonywanych uroczyście w trakcie najważniejszego obrzędu weselnego tzw. oczepin, które oznaczają przejście Panny Młodej do społeczeństwa kobiet zamężnych. W związku z tym tylko mężatki i swachny mogły ją śpiewać. Treść zazwyczaj traktuje się dosłownie jako zwrot do rośliny, z której wyrabia się weselny alkohol, czyli piwo. Jednakże uznaje się także, iż słowo „chmiel” zostało użyte w tekście jako przenośnia, co również generuje dodatkowe przyporządkowanie utworu do gatunku pieśni symbolicznych[1].

Bibliografia

1. Polska pieśń ludowa: wybór, s. 5, 6.

2. Lud: pieśni, podania, baśnie zwyczaje i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego wraz z tańcami i melodyami, s. 231.

3. Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 7.
Nuty.

4. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 20, 197.

5. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 337, 338.

6. Piosenki z krakowskiego, s. 42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Źródło piosenki: Nieszkowice Małe pow. Bochnia. W związku ze zmianami w administracyjnym podziale kraju istnieje możliwość dezaktualizacji informacji.

7. http://www.ispan.pl.
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; wykonawca: Katarzyna Migdał; data zapisu: 13.12.1950.

8. Wielki człowiek do małych interesów.

9. Pieśni ludowe Lachów sądeckich, Lachów limanowskich, Lachów szczyrzyckich, Pogórzan, górali łącko-kamienickich, górali piwniczańskich, Zagórzan, s. 49.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.