Caecilia

Zgłoszenie do artykułu: Caecilia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (21)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

Ave Maria: modlitwa wysłuchana

Warszawa: Gebethner i Wolff

1922

1

Bóg zawitał: kolęda W. Czapka

Warszawa: Gebethner i Wolff

1919

118

Święty Boże

Warszawa: Gebethner i Wolff

1912

111

Niedziela Palmowa: hymn

Warszawa: Gebethner i Wolff

125

Op. 12: Pieśni do Mszy Św.: z towarzyszeniem organów lub fisharmonii, dla użytku w kościołach prowincjonalnych i przy domowym nabożeństwie

Warszawa: Gebethner i Wolff

3

Pieśń o narodzeniu Pańskiem: op. XI

Warszawa: Gebethner i Wolff

86

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N. Marji Panny, podług melodii tradycyjnej

Warszawa: Gebethner i Wolff

75

Msza in hon: Sanctae Familiae, Jesus Mariae, Joseph ad unam vocem comitane organo

Warszawa: Gebethner i Wolff

I 63

Odpowiedzi podczas Mszy św. z dodaniem Asperges me i Vidi aquam podług wydania autentycznego Watykańskiego potwierdzonego dekretem św. Kongr[egacji] Obrz[ądku] z d. 7 sierpnia 1907 roku

Warszawa: Gebethner i Wolff

I 76

Kolęda

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, 60

Kolęda

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, 60

L’Abanudonata

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, 129

Dwa śpiewy religijne na męskie głosy

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, t. 14

Msza pasterska ku czci Bożego Narodzenia: na 4 głosy mieszane z organem

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, 62

Intende voci: duet na sopran i alt z tow[arzyszeniem] org[anów]

Warszawa: Gebethner i Wolff

62

Modlitwa Pańska: na 1 głos z fortepianem

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, nr 28

Pieśń pokutna

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, nr 30

Requiem: w formie marsza na chór męski lub mieszany z towarzyszeniem organu lub bez albo na sam organ

Warszawa: Gebethner i Wolff

seria I, 59

10 kolęd koncertowych: na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu

Warszawa: Gebethner i Wolff

1946

2

Pieśni do Mszy św. nr 5: na jeden głos z towarzyszeniem organu lub fisharmonii

Warszawa: Gebethner i Wolff

Z Ojcem Przedwiecznym: modlitwa

Warszawa: Gebethner i Wolff

1912

105

Więcej...
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.