Polska Pieśń Ludowa

Zgłoszenie do artykułu: Polska Pieśń Ludowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (52)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

Trzy pieśni z Krakowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

30

Posłali po Jurę: pieśń ludowa ze Śląska Cieszyńskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

11

Trzy pieśni z Zagłębia Dąbrowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

26

Dwanaście pieśni górnośląskich

Górnośląski Związek Śpiewaczy

1925

zeszyt 4

Sześć pieśni z Sądeczyzny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

40

Wodzicka, woda

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

47

Tryptyk wielkopolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

38

Trzy pieśni ludowe: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

8

Dwie pieśni kaszubskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

28

Dwie pieśni kurpiowskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

27

Dwie pieśni dolnośląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

31

Dwie pieśni ludowe: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

34

Nie będzie mię głowisia bolała: pieśń ludowa wielkopolska: na chór mieszany a cappella

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

7

Dwie pieśni kaszubskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

37

Piosenki ludowe z Podlasia: na chór żeński lub dziecięcy. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

32

Piosenki ludowe z Podlasia: na chór żeński lub dziecięcy. Z. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

33

Dwie pieśni kurpiowskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

17

Trzy pieśni ludowe z Wielkopolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

14

Dwie pieśni warmińskie: Buła babula ; Sztery mnile za Warszawó: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

23

10 pieśni śląskich: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

5

Po cóżeście przyjechali: (Kurpie): na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

24

Wiązanka pieśni góralskich: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

35

Ciese jo sie, ciese i inne pieśni żywieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

46

Pieśni cieszyńskie i żywieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

45

Dwie pieśni buntownicze: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

9

Pięć pieśni górnośląski: na chór mieszany

Górnośląski Związek Śpiewaczy

1925

zeszyt 3

Polska pieśń ludowa: pięć pieśni górnośląskich na chór mieszany. Zeszyt 3

Górnośląski Związek Śpiewaczy

zeszyt 3

Czemuście mnie: pieśń ludowa ze Śląska: na chór mieszany a cappella

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

20

Hej, zabujały: pieśń rekrutów z czasów niewoli: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

19

Pięć pieśni ludowych: na chór mieszany a cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

zeszyt 9

Trzy pieśni śląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

13

Szła Kasieńka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

4

Szła Kasieńka: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

4

W polu ogródeczek: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

2

Trzy pieśni ludowe ze Śląska: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

41

Sześć pieśni ludowych: kurpiowskie

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

zeszyt 10

Sześć pieśni ludowych: kurpiowskie: na chór mieszany a cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

zeszyt 10

W olszynce ; Siwe łabędzie: melodie ludowe na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

9

Dwanaście pieśni górnośląskich: na chór męski

Górnośląski Związek Śpiewaczy

1925

zeszyt 1

Kaczor: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

36

Oj, siadaj: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

6

Polska pieśń ludowa: dwadzieścia pieśni górnośląskich na chór mieszany. Zeszyt 2

Górnośląski Związek Śpiewaczy

zeszyt 2

Som w stawie rybecki: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

10

W dzikim boru: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

1

4 pieśni ludowe z Warmii i Mazur: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

25

Trzy pieśni warmińskie: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

29

Cztery pieśni śląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

22

Doliny: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

18

Dwie pieśni kaszubskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

16

Gaik: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

15

Pięć pieśni z Warmii i Mazur: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

39

Suita kujawska: na solo i chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

3

Więcej...
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.