3rd reanimation

Zgłoszenie do artykułu: 3rd reanimation

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (11)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

SBB

Absolutely live ’98

Metal Mind Productions

2004

CD

01:16:18

SBB

Absolutely live ’98

Metal Mind Productions

2006

CD

01:16:18

SBB

Absolutely live ’98

Yesterday

1999

CD

01:11:59

SBB

Follow my dream

Speigelei_-_Intercord

1978

LP

46:06

SBB

Follow my dream

Koch International

1997

CD

46:05

SBB

Follow my dream

Metal Mind Productions

2004

CD

01:16:09

SBB

Follow my dream

Metal Mind Productions

2005

CD

01:16:09

SBB

Follow my dream

Stuff

1992

CD

46:05

SBB

Live 1993

Metal Mind Productions

2004

CD

SBB

SBB w filharmonii, akt 2

Metal Mind Productions

2004

CD

SBB

SBB w filharmonii, akt 2

Metal Mind Productions

2005

CD

Więcej...
Bibliografia