Absztyfikanci grubej Berty

Zgłoszenie do artykułu: Absztyfikanci grubej Berty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Absztyfikanci grubej Berty

Całujcie mnie wszyscy w dupę

Autor słów:

Tuwim, Julian

Autor muzyki:

Satanowski, Jerzy

Informacje

Piosenka z przedstawienia „Tuwim dla dorosłych” – Teatr Roma Warszawa[1].

Bibliografia

1. http://www.jerzysatanowski.com/.
Oficjalna strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 13.07.2015].