Ach, witaj, bracie, w Protektoracie

Zgłoszenie do artykułu: Ach, witaj, bracie, w Protektoracie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Ach, witaj, bracie, w Protektoracie

Informacje

Tekst został nadesłany przez Annę Jasiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Muzyka utworu to melodia z ulicznego, andrusowskiego repertuaru starej Warszawy. Kursowała z rozmaitymi, raczej frywolnymi, tekstami na przełomie XIX i XX w., służyła kupletom, które zawsze aktualną treścią niepokoiły przedstawicieli zaborczej władzy. Gwizdana na ulicy, dręczyła carskich stójkowych i żandarmów. Odżyła w tej funkcji w okresie okupacji[1].

Bibliografia

1. Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 215, 519.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.