Zgłoszenie do artykułu: Adios Adidas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Adios Adidas

Autor słów:

Maleńczuk, Maciej

Autor muzyki:

Dreadhunter, Franz

Potoczek, Andrzej

Bieniasz, Andrzej

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. Viribus Unitis.
Okładka płyty.