Zgłoszenie do artykułu: Beczka piwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Beczka piwa

Autor słów:

Andrus, Artur[1]

Autor muzyki:

Grotowski, Aleksander[1]

Data powstania:

1999

Wykonania poza albumami:

Zwierzchowska, Małgorzata

Grotowski, Aleksander

Informacje

Piosenka była początkowo wyłącznie utworem muzycznym Aleksandra Grotowskiego, który śpiewał tylko refren, natomiast zamiast zwrotek opowiadał jakąś historię o piwie. W końcu poprosił Artura Andrusa o napisanie tekstu. I tak powstała cała piosenka[2]. Utwór ukazał się w 1996 r. na kasecie Transatlantyki oraz w 2013 r. na dwupłytowym albumie Wybór/Transatlantyki[3].

Bibliografia

1. 

Andrus, Artur.
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Arturem Andrusem przeprowadzony 5 lutego 2018.

3. 

http://waligorski.art.pl.
Strona internetowa poświęcona twórczości Andrzeja Waligórskiego [odczyt: 10.09.2018].