Bo z dziewczynami

Zgłoszenie do artykułu: Bo z dziewczynami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Bo z dziewczynami nigdy nie wie,

oj nie wie się,

czy dobrze jest, czy może jest,

może jest już źle,

spokoju się spodziewać, czy też przejść.

czy szukać jej,

czy jej z oczu zejść.

Bo z dziewczynami nigdy nie wie,

oj nie wie się,

czy dobrze jest, czy może jest,

może jest już źle,

czy najważniejszy jesteś w życiu jej,

czy znaczysz już od kogoś mniej.

A wszystko to pewne tak prawie

jak listek na wietrze, w trawie ślad,

jak latem zerwany w trawie dmuchawiec,

gdy zawieje wiatr.

A wszystko to pewne tak właśnie

jak ten nad wodą dym,

one całe są,

one całe są

w tym.

Bo z dziewczynami nigdy nie wie,

oj nie wie się,

czy dobrze jest, czy może jest,

może jest już źle

i jaka będzie przez najbliższe dni,

przygarnie cię,

czy zatrzaśnie drzwi.

Bo z dziewczynami nigdy nie wie,

oj nie wie się,

czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle,

nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak

i to jedyny pewny fakt.

Jeszcze rok, jeszcze dzień,

przekonacie się o tym sami,

jak to jest,

jak to jest

z dziewczynami.

Bo z dziewczynami...[1]