Cały świat bosmana znał

Zgłoszenie do artykułu: Cały świat bosmana znał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cały świat bosmana znał

Autor słów:

Halama, Grzegorz[1]

Andrus, Artur[1]

Jaros, Jarosław[1]

Autor muzyki:

Jaros, Jarosław[1]

Data powstania:

2006

Wykonania poza albumami:

Jaros, Jarosław

Halama, Grzegorz

Informacje

Tekst początkowo napisany był przez Grzegorza Halamę, który jednak nie był z niego zadowolony. Przekazał go Arturowi Andrusowi, który stworzył własną wersję. Ostateczna wersja – trzecia jest napisana przez Jarosława Jarosa i Grzegorza Halamę – na bazie poprzednich[2].

Bibliografia

1. 

Jaros, Jarosław
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Jarosławem Jarosem przeprowadzony 15 października 2018.