Chrystus zmartwychwstan jest

Zgłoszenie do artykułu: Chrystus zmartwychwstan jest

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Chrystus zmartwychwstan jest

Autor muzyki:

Bursa, Stanisław[4]
Dokonał harmonizacji utworu.

Informacje

Utwór pochodzi ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego[1].

Bibliografia

1. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 135, 136.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Wolański, Ryszard

3. 

Chrystus zmartwychwstan jest...

4. 

Bursa Stanisław, Pieśni wielkanocne, Kraków, Bursa, Stanisław, 1938, s. 3.
Publikacja zawiera dwie pierwsze zwrotki. Bez bisów. W drugiej zwrotce jest I ręce, nodze obie / Toż na zbawienie tobie. / Alleluja zamiast Bok, ręce, nodze obie / Na zbawienie, człowiecze, tobie.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.