Ciężkie czasy

Zgłoszenie do artykułu: Ciężkie czasy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ciężkie czasy dziwne czasy Panie mój

piec zostawić przyszło niewygasły

wdziać wędrowny strój i kapelusz pełen myśli

nieść na głowie uroczyście

ciężkie czasy dziwne czasy Panie nasz

Moja twarz to najwierniejsza z twarzy

zrobię Panie wszystko co rozkażesz

zrobię wszystko co ci do łba strzeli

wybacz tylko że się nie pokłonię

głowy przecież nie mogę odsłonić

bo gdy zdejmę kapelusz

pewnej letniej niedzieli

to wylecą wściekłe myśli

już wtedy na mnie nie licz.[2], [3]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Zaśpiewać na barykadzie młodości, s. 25.
W publikacji zamieszczono tylko fragment tekstu.

3. 

http://www.podbuda.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Pod Budą [odczyt: 06.11.2009].