Zgłoszenie do artykułu: Czarna krowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Czarna krowa

Autor słów:

Chotomska, Wanda

Autor muzyki:

Markiewicz, Adam

Informacje

Propozycja zabawy:

Dwa krótkie fragmenty w drugiej części piosenki śpiewa jedno dziecko. „Solista” pyta: Szmaragdowe?, odpowiada mu cała grupa: Nie!

Następnie znów śpiewa solista: Nakrapiane? Źle! – odpowiadają wszystkie dzieci.

Zabawa z porzekadłem dziecięcym stanowiącym początkowe słowa piosenki: Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Dzieci recytują tekst wolno, szybko, cicho, głośno, nisko, wysoko („grubo, cienko”), próbują również układać własne melodie do tego tekstu[2].

Bibliografia