Zgłoszenie do artykułu: Dialektyka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dialektyka

Autor słów:

Granas, Romana

Melodia:

utworu Rada Związków

Data powstania:

1928

Miejsce powstania:

więzienie „Pawiak” w Warszawie

Informacje

Więźniowie polityczni wykorzystywali czas przebywania za kratą więzienną na zdobywanie i pogłębianie swej wiedzy ogólnej i marksistowskiej. Otrzymywane z zewnątrz, zazwyczaj drogą nielegalną, książki, czasopisma i materiały piśmienne chowano w pomysłowych skrytkach, aby nie wpadły w ręce strażników. Piosenka powyższa stanowi humorystyczne zastosowanie do spraw życia więziennego materializmu dialektycznego, który był przez więźniów politycznych powszechnie studiowany[1].

Bibliografia