Zgłoszenie do artykułu: Dialektyka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Że ja tu tak długo siedzę,

W tym społeczny sens się chowa,

Bo, że wszystko ma przyczynę,

Wyczytałem z Plechanowa,

Siedzę więc bez celu

Od miesięcy wielu.

Kto przeczytał Plechanowa, dobrze o tym wie.

Sędzia kaucji dać mi nie chce,

Ale to nie jest przypadek.

W historii przypadków nie ma:

Faszyzm winien, no i „dziadek”,

„Dziejowa konieczność”,

„Dialektyczna sprzeczność”.

Kto przeczytał Plechanowa, dobrze o tym wie.

A że wszystko ma podstawę

W materialnym dobrobycie,

Dbając więc o swoją głowę,

Równocześnie dbam o tycie.

By mieć dobrą tuszę,

Jeść porządnie muszę.

Kto przeczytał Plechanowa, dobrze o tym wie.

Ciągle się zmieniają dzieje

I przechodzi ilość w jakość.

Więc ja także mam nadzieję,

Że na wolność wyjdę jakoś...

Serbia jest „ilością”,

A wolność „jakością”.

Kto przeczytał Plechanowa, dobrze o tym wie.[1]