Dumka dla Jerzego

Zgłoszenie do artykułu: Dumka dla Jerzego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dumka dla Jerzego
Dedykacja: Jerzemu Hoffmanowi

Autor słów:

Bolanowski, Leszek[1]

Autor muzyki:

Bolanowski, Leszek[1]

Ferenc, Paweł[1]

Data powstania:

1999

Wykonania poza albumami:

Kabaret Ergo

Informacje

„Efektowną premierę miała Dumka do Jerzego. Była ona dedykowana Jerzemu Hoffmanowi, któremu robiliśmy benefis wkrótce po tym, jak na ekrany wszedł jego film Ogniem i mieczem. Wieczór niezapomniany nie tylko dlatego, że obaj (to znaczy pan Jerzy i ja) wytrąbiliśmy na scenie dla kurażu flaszkę gorzkiej żołądkowej. (…) W roli solisty wystąpił Franek Palka.(…) Nie przewidzieliśmy jednego: aż nazbyt spontanicznej reakcji pana Jerzego. To wielkie chłopisko zaprawione życiowym, strasznym doświadczeniem wojny i zsyłki na Kołymę, rozsypało się do szczętu na oczach licznie zgromadzonej publiczności. Po prostu ze wzruszenia się popłakał”[2].

Bibliografia

1. 

Bolanowski, Leszek.
Archiwum prywatne.

2. 

Rymy stańczykowskie, s. 80.

3. 

Kozłowska, Agnieszka.