Dwadzieścia lat, a może mniej

Zgłoszenie do artykułu: Dwadzieścia lat, a może mniej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie miałem prawie nic,

a chciałem jej darować świat

i czarno-białe dni

rozłożyć na pniecie barw.

Mówiłem: „Jeśli chcesz,

zabiorę, cię daleko stąd,

ze sobą tylko weź

gorące serce, dwoje rąk”.

Dwadzieścia lat, a może mniej

wirował w oczach słońca pył,

dwadzieścia lat, a może mniej,

świat brałem taki, jaki był...

Dwadzieścia lat, a może mniej,

uczyłem się dopiero żyć,

dwadzieścia lat, a może mniej,

nie miałem prawie nic...

Nie miałom prawie nic,

a chciałem jej darować świat,

rozmienić każdą myśl

na cienie nocy, światła dnia.

Ściemniała listów biel,

kto inny zabrał ją gdzieś stąd,

to było dawno, wiem,

i wiem już nawet, gdzie tkwił błąd...

Dwadzieścia lat...[1]

Bibliografia