Dzień dobry, biały ptaku

Zgłoszenie do artykułu: Dzień dobry, biały ptaku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kto ty jesteś? Kto ty jesteś?

Polak mały!

Jaki znak twój, jaki znak twój,

dobrze wiesz!

Więc o ptaku najpiękniejszym,

ptaku białym,

razem z nami, razem z nami

śpiewaj pieśń!

Dzień dobry, biały ptaku,

na skrzydłach niesiesz wiatr,

od Bałtyku kroplę wody słonej,

białe płatki kwiatów od jabłonek

i te gwiazdki śniegu znalezione

w słońcu Tatr.

Dzień dobry, biały ptaku,

twe skrzydła mocne są,

pod skrzydłami twymi żyzne pole,

jabłko na jabłoni, chleb na stole

i najbliższy sercu od pokoleń

wspólny dom.

Gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty mieszkasz?

Na tej ziemi,

gdzie czerwienią płoną ognie

wielkich hut,

gdzie przy drodze jarzębina

się czerwieni

i gdzie słychać tę piosenkę

z prostych nut.

Dzień dobry, biały ptaku...[1], [2]