Flamenco biurro

Zgłoszenie do artykułu: Flamenco biurro

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Siedzę sobie, siedzę, robię manikiura

A tu włazi petent do mojeho biurrra

A ja akurrat

Lazurra

Kładę na pazurra

Plami mi się skórra

Niezbędny denaturrat

O ku... rrra

Parlando:

Pan nie wchodzi

Mi tutaj

Bez pukania

Do biurra!

Naprzeciw Teresa kawę wolno miesza

Nie ruszy jej nawet komandosów desant

Bo Teresa

Się zawiesza

Gdy czyta superexpressa

Więc jej zwisa

Interesant

Oraz sztuczna rzęsa

Parlando

Patrz, Terenia, się wtacza niby do oborryy!

Petent w ręku sweter trzyma jak muletę

Pobladł jakby byka widział nie kobietę!

A ja na niego patrzę (paczę!)

I zszywaczem

Zaraz go postraszę

Pytam sie go

Jak mądriego

Bardzo grzecznie

Czego!!!!???

Parlando

Nie rozumieć po polski yo soy espagnol

Niby to z Europy, a takie jełopy

Mógłby choć rozumieć grzecznościowe zwroty![1]

Bibliografia

1. 

Szpak, Ścibor.
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.