Gdy cię z Gwardii ktoś zapyta

Zgłoszenie do artykułu: Gdy cię z Gwardii ktoś zapyta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gdy cię z Gwardii ktoś zapyta

Data powstania:

1944

Informacje

Tekst został nadesłany przez Teresę Siedlicką w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Piosenka pochodzi z województwa lubelskiego. Ukazała się drukiem w: Wiersze i pieśni na s. 29. (na melodię pieśni rosyjskiej Priamusskij partizan); J. Lau Nike na s. 199. Ponadto, w Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR, maszynopisy utworu: sygn. 245/3, t. II, k. 29, nr 4 i sygn. 245/3, t. II, k. 43, s. 2 oraz rękopis J. Wziętka sygn. 245/3, t. III, k. 75, Pieśni lubelskich partyzantów Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, wiosna 1944 r[1].

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 305, 306.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.