Gdy zapłonie ognisko

Zgłoszenie do artykułu: Gdy zapłonie ognisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dzień odszedł daleko

i wieczór już rozsnuł

niebieskie, chłodne mgły...

Bór ciemny cichutko

układa się do snu.

Nie śpimy tylko my...

Ognisko się żarzy

i płynie, i płynie śpiew,

aż księżyc-towarzysz

zdziwioną uniósł brew.

Przed laty, przed laty,

w wojennym pochodzie

szło wojsko przez ten las.

A może z tym wojskiem

do kraju szedł ojciec

lub brat któregoś z nas.

I może tu blisko

spoczywał po znojnym dniu.

Płonęło ognisko,

las szumiał mu do snu.

Las szumi i szumi,

ognisko się żarzy,

dokoła wszystko śpi.

Druhowie, my kiedyś

staniemy na straży

tych jezior, pól i wsi.

Tych jarów i lasów,

tych drożyn, bielonych chat.

Więcej niechaj zawczasu

zamieszka w sercu hart.[1], [2]