Zgłoszenie do artykułu: Grzeszysz?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Grzeszysz?

Autor słów:

Wiśniewska, Anna
Dokonała adaptacji tekstu św. Jakuba.

Autor muzyki:

Łągwa, Jacek

Informacje

Autorem tekstu oryginalnego jest św. Jakub[2].

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. http://ichtroje.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Ich Troje [odczyt: 16.07.2014].