Gwiazdeczko, coś świeciła

Zgłoszenie do artykułu: Gwiazdeczko, coś świeciła

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gwiazdeczko, coś świeciła nad stajenką tam,

Powiedzże, gwiazdko miła, powiedz, gwiazdko nam,

Ktoć mleczne wskazał drogi, żeś przebyła świat,

I przed Boży tron ubogi Mędrcom słała ślad.

Wszechmocny Stwórca ziemi życie we mnie wlał,

Drogami błękitnemi do Betlejem słał,

Jak Anioł wiódł pasterzy, w Betlejemski próg,

Tak przeżeranie wieść się szerzy, gdzie zrodzony Bóg.

O Boska gwiazdo złota, błyśnij pośród nas,

Gdzie brak wiary, niecnota, serce mieni w głaz.

Świeć, prowadź do kościoła, wśród ciernistych dróg.

Tam nas czeka, tam nas woła, Ojciec nasz i Bóg.

Tak ciemno, smutno w duszy, że płaczemy w głos,

Bo w strasznych mąk katuszy, Bóg zgotował los,

Więc gwiazdo zaświeć jasno, ową szopkę wskaż,

Nim źrenice nam zagasną, upadniem na twarz.[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 39, 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Zbiór kolęd i pastorałek

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.