Zgłoszenie do artykułu: Hej, kolęda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Bracia szeregowcy,

Zważajcie na Boga,

Że w tym ruskim carze

Znaleźliśmy wroga.

On nas wywiódł w tany,

Skuć nas chce w kajdany,

Hej! kolęda, kolęda!

Bracia szeregowcy,

Dobrze się powodzi,

Bo ta ruska małpa

W pomoc nam przychodzi.

Nasyła kozaków,

By prali Polaków,

Hej! kolęda, kolęda!

Bracia szeregowcy

Dobrze zrozumieli

I z całym orszakiem

Za łapy się wzięli.

Srodze Mochów sprali,

Potem zaśpiewali:

Hej! kolęda, kolęda![1], [2], [3]