Hulam sy ulicu

Zgłoszenie do artykułu: Hulam sy ulicu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hulam sy ulicu,

gwiżdży sobi sztajir,

a tu z moju Mańku

idzi jakiś frajir.

Ja du niegu idym,

bić gu nie chcym wcali

i tylku bałakam,

by si frajir spalił.

Ja du niegu grzeczni:

Naj si pan udwali!

A un obcysowu

mnie po mordzi smali.

Jak un mni uderzył,

to ja gu pugłaskał,

jegu stacja ratunkowa,

a mni dziad putaskał.

Siedzy w furdygarni,

ali hunurowu,

frajir we szpytalu

z ruzwalonu głowu.

Z ruzwalonu głowu

i udbitu nerku,

a ja z moju Mańku

żyji na wiaderku.[1]