Zgłoszenie do artykułu: Husia siusia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Husia siusia

Autor słów:

nieznany[2]

Autor muzyki:

nieznany[2]

Melodia:

ludowa lwowska[1]

Data powstania:

Utwór pochodzi z końca XIX w.

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Piosenka powstała w lwowskiej dzielnicy Gródeckie. Końcowe słowa refrenu często zmieniano w zależności od miejsca wykonania, np. „Skoroś dzisiaj na zabawy na Łyczaków wlaz”, „aż du Kęt tu wlaz” itp[1].

Bibliografia

1. 

Piosenki leguna tułacza, s. 103, 104.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, s. 148–151.