Hymn „Jędrusiów”

Zgłoszenie do artykułu: Hymn „Jędrusiów”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymn „Jędrusiów”

Autor słów:

Kabata, Zbigniew[1]

Melodia:

na motywach utworu Jedziemy na Madagaskar

Data powstania:

1943

Informacje

W okresie od maja do końca czerwca 1943 r. oddział „Jędrusiów” kwaterował w lasach Turskich opodal Połańca. Właśnie w tym czasie narodził się Hymn, który „Jędrusiom” towarzyszył już do końca ich partyzanckiej działalności, tj. do stycznia 1945 r. Działali wówczas w rejonie Gór Świętokrzyskich. Piosenka rozpowszechniła się nie tylko na Kielecczyźnie. Dotarła również na pogranicze Lubelskiego oraz na Podkarpacie. Była wielekroć przerabiana przez różne oddziały partyzanckie, zarówno przez BCh, jak i GL oraz AL. Np. w zbiorku Pieśni partyzanckie Batalionów Chłopskich wydanym w 1967 r. zamieszczono ją jako piosenkę bechowców Nam nie straszna germańska potęga. W zbiorze Z pieśnią i karabinem, który ukazał się w 1970 r., podano piosenkę „Jędrusiów” w wersji zmienionej i zatytułowanej My, bandyci Harnasia[1].

Bibliografia