Jak górne orły rwą się do lotu...

Zgłoszenie do artykułu: Jak górne orły rwą się do lotu...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jak górne orły rwą się do lotu,

Gdy poczują moc i czar swych piór,

I nie lękają się wcale grzmotu

Ni zionących ogniem chmur.

Tak my, młodzi, pełni wiary

W siłę ramion, męstwo dusz,

Hej, rozwijajmy swoje sztandary,

Pragnąc wichrów, pragnąc burz.

Polska mocarna dziś naszym celem,

Przez nas musi Państwo trwać i żyć.

Chcemy w narodzie być budzicielem,

Państwu wszystkim chcemy być.

W boju być Mu tarczą, gromem,

Nieść w pokoju pracy plon

I słońcem prawdy być Mu widomym –

W odrodzenia bijem dzwon![1]