Jak górne orły rwą się do lotu...

Zgłoszenie do artykułu: Jak górne orły rwą się do lotu...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jak górne orły rwą się do lotu...

Autor słów:

Przerwa-Tetmajer, Kazimierz

Autor muzyki:

Rączka, Stanisław Ignacy

Data powstania:

1935

Informacje

Piosenka ta często śpiewana była w większych skupiskach nastolatków, z których w listopadzie 1942 r. utworzono najmłodszy szczebel harcerzy Szarych Szeregów – „Zawiszę”[1]. Utwór był hymnem Drużyny ZHP im. „Zawiszy Czarnego” w Rzgowie k/Łodzi w latach 1946–1950[2].

Bibliografia