Ju-ha-ha! Piosenka żołnierska

Zgłoszenie do artykułu: Ju-ha-ha! Piosenka żołnierska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ju-ha-ha! Piosenka żołnierska

Autor słów:

Friemann, Witold[1]

Autor muzyki:

Friemann, Witold[1]

Informacje

Słowa i muzykę napisał autor na zamówienie konspiracyjnego zespołu literacko-muzycznego. W pierwotnym zamiarze miała to być piosenka żołnierska. Ale dowcipny tekst, opublikowany w kwietniu 1943 r. w zbiorku KOPR Pieśni zbrojne, z miejsca przypadł do gustu warszawskim ulicznym „artystom” i wszedł na trwałe do ich repertuaru. Różne wersje piosenki żołnierskiej Ju-ha-ha, drukowanej bezimiennie, znaleźć można poza zbiorem Pieśni zbrojne w antologii Satyra w konspiracji 1939–1945 oraz w śpiewniczku Pieśni walki i chwały[1].

Bibliografia