Zgłoszenie do artykułu: Kaczor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Zaśnijze mi, mój maleńki,

nie zbudźze sie do wiecora.

Nie zbudźze sie do wiecora,

kiej zaśpiwos mi kacora,

taram taram taram taram tam.

U kacora srebrne pióra,

u kacuski złote nózki,

postój, kacko, dam ci cacko.

Nie postoje, bo sie boje,

taram taram taram taram tam

taram taram taram taram tam.[1], [2]

Wariant 2

Strzałka

Uśnijże mi, uśnij,

Uśnijże mi moje dziecię,

a nie zbudź się, aż o świcie.

Usnę matuś wam z wieczora

tylko śpiewać mi kaczora.

U kaczora srebrne piórka

u kaczuszki złote nóżki

a a a a a.

Poczekaj kaczko dam ci cacko,

nie poczekam bo uciekam

a a a a a.

Pojrzyj się na nóżki moje

że inaksze niźli twoje

a a a a  a.

Kaczka płynie po głębinie

kaczor za nią w wodnej trzcinie

a a a a a.[3]

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 220.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik chórów ludowych: pieśni ludowe i oryginalne dla chórów początkujących, s. 22–26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Kaczor: na chór mieszany a cappella.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.