Zgłoszenie do artykułu: Kankan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kankan

Autor słów:

Schiller, Leon

Autor muzyki:

Offenbach, Jacques

Informacje

Piosenka ta ma swoją pikantną i niezbyt pedagogiczną legendę. Otóż młody „Leonek” Schiller jeszcze w gimnazjalnym mundurku, chcąc się wkraść w łaski krakowskiej „malarii” (czytaj: malarzy) napisał dla nich właśnie tego Kankana do muzyki starego pana Jakuba Offenbacha. Utwór domorosłego poety został przyjęty z wdzięcznością i potraktowany w kategoriach ideologicznego manifestu. Wizyty młodocianego kandydata na barda mansard i poddaszy zostały na stałe zaakceptowane, odtąd podejmowano go i pojono z honorami. Jedynie w szkole i domu rodzicielskim wszystko to niezmiennie było przyczyną poważnych awantur. Tym bardziej, że gimnazjalista zaczął się również popisywać publicznie w „Zielonym Baloniku”[1].

Bibliografia