Zgłoszenie do artykułu: Konik polny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Konik polny

Autor słów:

Holska-Albekier, Zofia

Autor muzyki:

Rybicki, Feliks Bronisław

Informacje

Propozycja zabawy:

W dużym wiązanym kole stoi jedno dziecko – „konik polny”. Z boku sali znajduje się kilkoro dzieci – „orkiestra” z dzwonkami lub trójkątami. Na instrumentach zaakompaniują dzieci w taktach 5–8 oraz 13–16. Trójkąty zabrzmią na „raz” i na „cztery”, dzwonki w tym samym rytmie grać będą dźwięk a, jedynie w takcie 16 zamiast a zagrają d.

Takty 1–4: dzieci w kole wiązanym tańczą bocznym cwałem, „konik polny” skacze w dowolny sposób – na jednej nodze, tyłem, obunóż, w przód, na czworakach itp., ale przez cały czas do 16 taktu powtarza ten sam ruch;

takty 5–8: koło zatrzymuje się, dzieci klaszczą, „konik polny” porusza się nadal tak samo;

takty 9–12: dzieci wiążą koło i posuwają się bocznym cwałem w przeciwnym kierunku;

takty 13–16: zatrzymują się i klaszczą obserwując skaczącego wciąż „konika polnego”;

takty 17–28: dzieci w kole naśladują ruchy, które wykonywał przed chwilą „konik polny”, ten zaś spaceruje wewnątrz koła, a na zakończenie piosenki wybiera inne dziecko na swoje miejsce[1].

Bibliografia